Word donateur

De stichting 't Ros Beyaert vraagt van haar ruiters vanzelfsprekend lesgeld. Maar kostendekkend is dat geenszins. Alle medewerkenden zijn vrijwilligers, maar vaste lasten blijven stalling, voeding en verzorging van de pony's, onderhoud en vervanging van harnachement en hulpmiddelen, huur van de manege, verzekeringspremies.

't Ros Beyaert weet zich in haar financieel beleid gesteund door jaarlijkse donaties, incidentele giften en een jaarlijkse subsidie van de Gemeente Epe.

En toch is dat niet voldoende om de kostenstijgingen het hoofd te kunnen bieden. Daarom probeert 't Ros meer inkomsten te verwerven uit donaties, giften, legaten, sponsoring etc.
Ook u kunt daaraan bijdragen. Voor een legaat kunt u uw notaris raadplegen.

U kunt donateur worden:
Door het overmaken van minimaal € 15,- op RABO bank nr. 317513036 t.n.v. penningmeester stichting Vrienden 't Ros Beyaert te Epe onder vermelding van: nieuwe donateur.

Wanneer u vindt dat paardensport ook voor gehandicapten mogelijk moet zijn, help 't Ros Beyaert dan om dat te verwezenlijken.

Meldt u aan als donateur !

Want daarmee helpt u een gehandicapte in het zadel.


Vorige pagina: Vrijwilligers gezocht
Volgende pagina: Bestuur