Jaarverslag

Het jaarschema van het Ros verloopt volgens het schooljaar: van zomervakantie tot zomervakantie.

Het jaar 2016/2017 verliep goed; onze pony's konden gelukkig in de stal aan de Rietberglaan blijven ondanks het feit dat de manege in andere handen overging. Ook de weidegang bleef zoals gebruikelijk (dagelijks in een van de weiden  aan de overkant van de Rietberglaan )

Helaas zijn er enkele ruiters gestopt met rijden, vnl vanwege ziekte of toename handicap. 

Ook de problemen rond vervoer zorgde voor uitval : ruiters werden te laat gebracht of konden helemaal niet komen. Dat zorgde voor teleurstellingen. 

De stichting hoopt dat zich nieuwe ruiters aanmelden, het is jammer als de pony's  te weinig gebruikt worden.

De traditionele jaarafsluiting was  weer een succes, vooral door de bosrit met de koetsen en de afsluitende pannekoeken

maaltijd.

Wim voorop


Vorige pagina: Bestuur
Volgende pagina: Contact